#

Solicitare retur taxe achitate spre UVT

Se vor incarca fisiere de tip imagine sau pdf

Se vor incarca fisiere de tip imagine sau pdf

Potrivit legislației în vigoare, restituirea taxelor de școlarizare achitate se poate face doar în contul personal al studentului/candidatului în cauză. Astfel, acesta trebuie să fie titularul contului bancar, sumele neputând fi returnate în contul altei persoane, indiferent dacă există un grad de rudenie sau nu.

Solicit suma din motivul: *

Notificare GDPR: *

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, menționăm că elementele colectate prin acest formular sunt utilizate exclusiv pentru procesul de restituire a taxei. Prin completarea acestui formular, declar pe proprie răspundere faptul că datele transmise/completate sunt conforme cu situația subsemnatului și înțeleg faptul că prezentarea unor informații false ca fiind adevărate reprezintă infracțiune și se pedepsește conform art. 326 Cod Penal.